Dự án Viettel

admin - 23/08/2019

Tập đoàn GreenCorp cung cấp nhiều vật tư quan trọng cho dự án
Trụ sở tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, gồm: Cống thu thoát nước Hauraton
Germany; Khung composite phủ đá chống trơn của Composite Engineering
Australia; Tấm thoát nước ngầm Jupicell; Cấu kiện tạo rỗng Jupitank của
GreenSolution Việt Nam

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav